Tevhide Gel

Tevhide Gel

Buyruğun tut Rahman’ın
Tevhide gel, tevhide
Tazelensin imanın
Tevhide gel, tevhide

Lâ ilahe illallah
Lâ ilahe illallah

Sen seni ne sanırsın
Faniye aldanırsın
Hoş, bir gün uyanırsın
Tevhide gel, tevhide

Lâ ilahe illallah
Lâ ilahe illallah