Aldanırsın

Aldanırsın

Aldanırsın insanlara
Dalarsın derin sulara
Yenilirsin korkulara
Siste, ateşte kalırsın

Hiç eksilmez âh-u zârın
Seninledir intizarın
Serüven biter mezarın
Kazılır düşte kalırsın

Yaşarsın mutluymuş gibi
Hakikati bulmuş gibi
Hep zavallı bir kuş gibi
Büzülür taşta kalırsın

Hayat dağ gibi inan ki
Doğar doğmaz bunalırsın
Yaşamak kolay mı sanki
Kuruda, yaşta kalırsın

Hiç eksilmez âh-u zârın
Seninledir intizarın
Serüven biter mezarın
Kazılır düşte kalırsın

Yaşarsın mutluymuş gibi
Hakikati bulmuş gibi
Hep zavallı bir kuş gibi
Büzülür taşta kalırsın